• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Обдарована молодь

Основні завдання роботи з обдарованою молоддю:

- забезпечення оптимальних умов для реалізації особистості школяра;

- створення науково-методичного, психологічного і медичного супроводу обдарованих учнів;

- постійний пошук ефективних методів, прийомів, форм роботи з учнями, які мають високий рівень мотивації;

-формування інтелектуальної еліти в школі;

- розвиток творчих здібностей учнів;

-досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учня;

-стимулювання та мотивація самореалізації учнів;

- стимулювання педагогів для роботи з обдарованими учнями (система заохочень);

- вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями в районі, місті, країні;

- залучення до співпраці викладачів вищих навчальних закладів, батьків.

Основні напрямки діяльності:

створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності;систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості;проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку;організація постійно діючого консультативного пункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів управління освіти;залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель";створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;організація і проведення шкільних, районних олімпіад із базових дисциплін;формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі (3-4 кл.) з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини;підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми;організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях;забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах;здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей;розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними;розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних методичних об'єднань учителів, педагогічних рад, нарадах при директорах.

Наказ МОНУ від 02.08.2018 № 849 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 н.р."

Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 554 "Про проведення Всеукраїнських учнівськх Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 н.р."

Наказ МОНУ від 15.02.2018 № 148 "Про затвердження графіка проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки"

Наказ МОНУ від 24.03.2014 № 259 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України"

Освітній проект "Наукові обрії Харківщини"

Кiлькiсть переглядiв: 380