• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Обдарована молодь

Основні завдання роботи з обдарованою молоддю:

- забезпечення оптимальних умов для реалізації особистості школяра;

- створення науково-методичного, психологічного і медичного супроводу обдарованих учнів;

- постійний пошук ефективних методів, прийомів, форм роботи з учнями, які мають високий рівень мотивації;

-формування інтелектуальної еліти в школі;

- розвиток творчих здібностей учнів;

-досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учня;

-стимулювання та мотивація самореалізації учнів;

- стимулювання педагогів для роботи з обдарованими учнями (система заохочень);

- вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями в районі, місті, країні;

- залучення до співпраці викладачів вищих навчальних закладів, батьків.

Основні напрямки діяльності:

створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності;систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості;проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку;організація постійно діючого консультативного пункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів управління освіти;залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель";створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;організація і проведення шкільних, районних олімпіад із базових дисциплін;формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі (3-4 кл.) з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини;підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми;організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях;забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах;здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей;розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними;розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних методичних об'єднань учителів, педагогічних рад, нарадах при директорах.

Нормативні документи щодо організації роботи з обдарованими учнями у 2016/2017 навчальному році

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056.

Правила проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405.

Наказ управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 20.09.2014 №273 «Про організацію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році».

Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.09.2014 №171 «Про організацію та проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах міської мережі м. Харкова у 2016/2017 навчальному році».

Кiлькiсть переглядiв: 217