Міжнародні документи:

Всезагальна декларація прав людини від 10.12.1948 (ст.21)

Декларація прав дитини від 20.12.1959

Конвенція ООН про права дитини від 02.09.1990

Національні документи:

Конституція України

Закон України від 04.06.1991 №1144-ХІІ"Про освіту"

Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування"

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV"Про молодіжні та дитячі громадські організації"

Закон України від 13.05.1999 №651-ХІV"Про загальну середню освіту"

Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ"Про позашкільну освіту"

Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001"Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"

Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ"Про охорону дитинства"

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ"Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Наказ МОН України від 29.04.2002 №284"Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу"

Лист МОН України від 07.12.2009 №1/9-850"Про розвиток органів учнівського врядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №278"Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Лист МОН України від 08.12.2010 №1/9-892"Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін"

Лист МОНМС України від 12.10.2012 №1/9-742"Про підсумки проведення збору лідерів учнівського самоврядування"

Нормативно правове забезпечення реалізації проекту "Учнівське самоврядування" Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки

Концепція Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Лист МОНУ від 12.10.2012 № 1/9-742 "Про підсумки проведення збору лідерів учнівського самоврядування"

Лист МОНУ від 07.12.09 № 1/9-850 "Про розвиток органів учнівського самоврядування"

Лист МОНУ від 08.12.2010 № 1/9-892 "Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін"

СТАТУТ

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
”ГАРМОНІЯ”
ЗОШ № 148 м.Харкова

І. Загальні положення.

1.1. Дитячо-юнацька організація „Гармонія” - це самодіяльне дитяче об’єднання, яке будує свою роботу на принципах добровільності, демократії і самоврядування. Всю роботу координує і спрямовує кабінет Міністрів на чолі з президентом організації та педагогами-консультантами.

Повна назва організації:

на українській мові: Дитячо-юнацька організація ЗОШ № 148 Дзержинського району м. Харкова „Гармонія”

на русаком языке: Детско-юношеская организация СШ № 148 Дзержинского

района г. Харькова «Гармония»

на английском языке: «Hurmonia" is a children and Youth organization of

school № 148”

1.2. Організація є суспільною організацією, створюється в результаті вільного волевиявлення учнів, їх батьків, педагогів, які об’єдналися на основі спільності інтересів, здійснюючих свою діяльність згідно з Конституцією України та діючим законодавством.

1.3. Організація має свою символіку, емблему та інші реквізити.

1.4. Місце знаходження Організації: м. Харків, пр. Перемоги, 74-Ю, ЗОШ № 148 Дзержинського району.

ІІ. Предмет і напрямки діяльності організації.

2.1. Проведення шкільних тематичних періодів колективних творчих справ з напрямків: народознавство, екологія, спорт та здоров’я, інтелектуальний розвиток, організація самоврядування, трудової, благочинної діяльності та дозвілля школярів.

2.2. Участь у миротворчих акціях.

2.3. Здійснення комерційної та іншої господарської діяльності.

2.4. Робота з творчою, обдарованою молоддю.

2.5. Робота з соціально-дезадаптованими дітьми та підлітками.

2.6. Організація має право вступати в обласні, українські, міжнародні (неурядові) організації, підтримувати міжнародні контакти і зв’язки у здійсненні заходів, які непротиречать міжнародним обов’язкам України.

ІІІ. Члени організації, їх права і обов’язок.

3.1. Основною структурною ланкою є первинний колектив, який створюється за бажанням дітей, підлітків, дорослих. Первинний колектив створюється в класах.

3.2. Дитячі, підліткові первинні колективи об’єднуються у шкільну дитячо-юнацьку організацію, педагогічну підтримку діяльності яких здійснює педагог-організатор.

3.3. Шкільна дитячо-юнацька організація може мати свою назву, правила, символіку, атрибутику, Устав і Програму.

3.4. При первинний колективах, можуть створюватися групи-супутники, які об’єднують дітей 7-10 років за їх бажанням і згодою батьків. Вони можуть мати свою назву, правила. Напрямок діяльності груп супутників повинна відповідати Уставу та Програмі Організації.

3.5. Члени організації мають право:

- вибирати і бути вибраними у керівникові та контрольні органи Організації;

- звертатися в організацію за захистом своїх прав та інтересів;

- брати участь у всіх заходах, що проводить організація;

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність організації, відповіді з приводу звертань, пропонувань, критичних зауважень;

- захищати свою позицію при рішенні будь-якого питання у своїй Організації;

- входити у склад суспільних організацій, діяльність яких не протиречить діючому законодавству України;

- вносити пропозиції у керівникові органи з питань, які пов’язані з діяльністю.

3.6. Члени організації зобов’язані:

– виконувати Устав;

- приймати безпосередньо участь у роботі організації;

- виконувати рішення органів управління;

ІV. Порядок утворення і діяльності керівникових органів та їхні повноваження.

4.1. Вищий орган управління Організації - загальні збори учнів, які скликаються двічі на рік. „Про збір та порядок денний збору членам організації повідомляють не пізніше, ніж за один місяць до його відкриття.

4.2.Позачергові Збори скликаються за вимогою третини членів Організації або з ініціативи кабінету Міністрів у місячний строк.

4.3. Збори вважають право спроможними, якщо у їх роботі бере участь не менше 2/3 делегатів класних організацій, які входять у склад Організації школи. Рішення Зборів вважаються дійсним, якщо за нього прогодувало не менше 2/3 делегатів.

4.4. Збори:

- затверджують Устав, Програму діяльності Організації;

- визначають основні напрямки діяльності, обговорюють і приймають рішення з основних питань діяльності, у тому числі і про припинення діяльності Організації;

- обирають кабінет Міністрів на строк 1 рік, заслуховують і затверджують символіку, атрибутику;

4.5. Між зборами керівництво діяльності Організації здійснюються кабінетом Міністрів – виконавчим органом, до складу якого входить по одному представнику від кожної класної організації, а також педагоги, які надають педагогічну підтримку його діяльності;

Кабінет Міністрів збирається один раз на місяць.

4.6. Кабінет Міністрів:

- організує виконання рішень Зборів, Програми діяльності Організації:

- представляє інтереси Організації у державних органах, суспільних організаціях, об’єднаннях;

- затверджує рішення про порядок і розмір членських вкладів Організації;

- складає для виконання уставних задач Організації необхідні функціональні структури (секції, комісії і т.д.) як постійні, так і тимчасові, затверджує Положення про ці структури;

- здійснює прийоми у колективі члени Організації, затверджує їхні Програми;

- вносить зміни, доповнення у Програму діяльності Організації;

- обирає Президента, його заступника строком на один рік, заслуховує і затверджує їхні звіти;

- організовує навчання активу класних організації школи;

- організовує роботу дитячого прес-центру;

- розглядає інші питання, які виносяться на обговорення за ініціативою членів кабінету Міністрів.

4.7. Визначають повноваження Президента. Засідання Кабінету Міністрів право- спроможне при присутності на них не менше 2/3 членів кабінету. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

V. Припинення діяльності Організації.

5.1. Припинення діяльності Організації. Може бути здійснено шляхом реорганізації або ліквідації.

5.2. Реорганізація проводиться за рішенням Зборів.

5.3. Організація ліквідується за рішенням Організації.

Устав прийнято на затверджено на Зборах Організації суспільно дитячо-юнацької організації Дзержинського району м.Харкова

Протокол № 1 від 27 вересня 2000 р.

Президент Організації:

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТЯЧИХ ТА МОЛОДІЖНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ


Кiлькiсть переглядiв: 239